Seminar med Carsten Hjorth Petersen

”Mand dig op – en mand og hans familie” er et særligt seminar på sommerens bibelcamping målrettet manden. Ja kvinder er faktisk forment adgang til seminaret. Her kommer daglig leder Carsten Hjort Pedersen, Kristent Pædagogisk Institut, og deler ud af sin erfaring om mandens særlige rolle i familien og hvordan rollen kan udfyldes i dag!

Som forfatter og foredragsholder har Carsten Hjort Pedersen gennem mange år beskæftiget sig med familiens ”ve og vel”. Med seminarerne ”Hvordan være forældre og leder i en selvrealiseringstid?” og  ”Hvordan lære teenagere at praktisere åndsfrihed?” vil han komme med sit bud til alle. Ja og her er kvinderne også velkommen.