Om Booking

Booking 2024 åbner
tirsdag den 20. februar kl. 18.00

I perioden indtil 1. juni er det kun muligt at at booke for en plads for en hel uge. Fra 1. juni er det muligt at booke på dagsbasis såfremt vi stadig har ledige pladser.

Se oversigtskort over pladsen her. 
Ved booking opkræves depositum på 500,00 kr., som skal være betalt inden 3 dage efter booking,

ellers bortfalder retten til den bookede plads.
Spørgsmål vedr. booking, reservering, handicapvenlige pladser m.m. kan henvendes til: information@skovgaardebibelcamping.dk. Du er også velkommen til at ringe til Lili på 53 57 23 97

TELTPLADS
Booking af plads til telt kan kun ske på særligt telt-område på ”gaden” ved siden af informationen. Det betyder at øvrige pladser alene kan bookes til campingvogne.
Baggrunden for denne adskillelse er af brandhensyn, idet der er forskellige afstandskrav for campingvogne og telte. Er pladserne allerede booket er der mulighed for at sende email til Lili Ruby på information@skovgaardebibelcamping.dk, idet vi har ekstra pladser, der ikke er nummererede.

HANDICAPPLADS
Har du brug for en handicapplads, så send en mail til information@skovgaardebibelcamping.dk inden bookingdatoen.

Oplysning om pladsforhold m.m. kan gives på telefon 53 57 23 97 fra fredag kl. 15 når campingen begynder.

ALTERNATIV PLADS
Der er også mulighed for at booke en plads på Dalgård Camping, som er campingpladsen lige ved siden af Skovgårde Bibelcamping. Al bookning på Dalgård sker ved henvendelse til Dalgård Camping, tlf.: 86 31 70 13