Om Booking

Se oversigtskort over pladsen her.

Ved booking opkræves depositum på 500,00 kr., som skal være betalt inden 3 dage efter booking, ellers bortfalder retten til den bookede plads.

Spørgsmål vedr. booking/reservering rettes til Kirsten Sørensen på e-mail: ks@sec-invest.com

 Teltplads

Booking af plads til telt kan kun ske på særligt telt-område på ”gaden” ved siden af informationen. Det betyder at øvrige pladser alene kan bookes til campingvogne.
Baggrunden for denne adskillelse er af brandhensyn, idet der er forskellige afstandskrav for campingvogne og telte. Er pladserne allerede booket er der mulighed for at sende email til Lili Ruby, idet vi har ekstra pladser, der ikke er nummererede.

Handicapplads

Har du brug for en handicapplads, så send en mail til Kirsten Sørensen inden bookingdatoen.

Retningslinjer for booking – ankomst og afrejse

Da der er rift om pladserne har vi retningslinjer for booking af pladserne, som så gerne skulle være med til, at vi kan udnytte pladsen bedre hele ugen. For vi ønsker selvfølgelig at flest mulige kan deltage og undgå tomme pladser.

Derfor skal man møde op allerede fredag, inden kl. 20.00, hvis man vil campere fra 1. weekend.
Er man ikke mødt op på ankomstdato inden kl. 18.00, (1. fredag kl. 20.00) uden grund, kan pladsen gives til en anden, hvis der er venteliste.

På afrejsedato skal pladsen være ryddet senest kl. 12.00.

Oplysning om pladsforhold m.m. kan gives på telefon 53 57 23 97 fra fredag den 26. juli klokken 15.00.

Alternativ plads

Der er også mulighed for at booke en plads på Dalgård Camping, som er campingpladsen lige ved siden af Skovgårde Bibelcamping. Al bookning på Dalgård sker ved henvendelse til Dalgård Camping, tlf.: 86 31 70 13.
Vi har IKKE forhåndsreserveret pladser.