Priser

40 kr. pr. person over 12 år pr. døgn (et døgn starter kl. 12.00, middag)
20 kr. pr. person fra 3-12 år pr. døgn
Pladspris incl. tilslutning til EL: 100 kr. pr. døgn

Pladspris på ikke planerede pladser (nr. 100-119) og Ungdomspunktet incl. tilslutning til EL: 50 kr. pr. døgn

For TeenCorner og JuniorStreet gælder særlige priser (se deres sider for info – JuniorStreet, TeenCorner).