Skovgårde udvider

I efteråret 2018 lykkedes det at købe nabogrundstykket mod vest på godt en hektar. Hertil kommer godt to hektar fredskov beliggende en halv kilometer længere mod vest. Det nye grundstykke kan ses her.

Skovgårde Bibelcamping har i mange år været udfordret på manglende plads. Med det nye grundstykke bliver det muligt at udvide antallet af pladser til større campingvogne, etablere bedre parkeringsforhold samt lave en sportsplads.

Den 27. oktober 2018 blev afholdt informationsmøde på Djurslands Efterskole om nyerhvervelsen. Der fremkom mange gode input til anvendelsen heraf. Se skitse til ny grundplan for Skovgårde Bibelcamping herunder.